Workshop – vässa kunskaperna om ditt företag i sociala media

Workshop – vässa kunskaperna om ditt företag i sociala media

Många företag i vår region är intresserade av att bli bättre på att använda och få större genomslagskraft via sociala media. Näringslivsutveckling i Möjligheternas region, NiMR samarbetade inom R10 och erbjöd därför företagare, två olika workshops under juni månad.

Några deltagare hade ingen eller mycket liten kunskap om sociala media innan, medan andra var redo att ta nästa steg och vässa sin strategi och öka sin konverteringsgrad. Företagarna som deltog tillhörde flera olika branscher och hade sin geografiska hemvist i olika kommuner inom R10, men eftersom workshoparna genomfördes digitalt fungerade det väldigt bra. Workshoparna genomfördes online och alla deltagarna sammanstrålade i ett digitalt rum och deltog från den plats de själva valt.

De som ledde workshopen förklarade riktigt bra!

Exempel ur utvärderingen

I utvärderingen gav deltagarna genomgående ett gott betyg till både workshoparna och upplägget, med en kunskapsdel och en del av träffen med eget arbete. Handledarna kunde individuellt bistå personerna direkt när någon fråga fanns eller när något hinder dök upp under det egna arbetet. Vilket gjorde att det blev verkstad, konkreta saker som varje deltagare utförde i sitt eget företag och kunde sätta check på. En bra start för ett fortsatt arbete med marknadsföring i de sociala mediekanalerna.

Duktiga utbildare och bra övningsplattform som vi kunde gå in i. I den fanns exempel, steg för steg instruktioner om man behövde extra hjälp med något avsnitt.

Exempel ur utvärderingen
Ingrid Sjöberg