Vilhelmina Ingenjörsbyrå

Vilhelmina Ingenjörsbyrå
Vi fortsätter med att besöka fler av Vilhelminas företagare tillsammans med vår hållbarhetsresurs Olle Saric. Vilhelmina Ingenjörsbyrås ägare Mats Paulsson tar emot oss. Ingenjörsbyrån är ett av Vilhelminas äldre företag som nyligen gjort ett ägarskifte där Mats numera är ensam ägare.

Det är ett traditionellt industriföretag som följt med utvecklingen och som kontinuerligt bytt ut och moderniserat sin maskinpark. Det är de senaste högteknologiska maskinerna som Mats visar oss.

Här tillverkas legoprodukter i olika metaller och plaster, men även delar till de egna produkterna som tillverkas i dotterföretaget Solident.

Mats skulle gärna byggt om sina lokaler för att få till ett bättre och lätthanterligare produktionsflöde, men tomt och konstruktion ställer till just den utvecklingen.

Frakterna är företagets stora utmaning

Vi pratar hållbarhet och Mats kan bidra med många egna erfarenheter. Han ser frakterna som företagets stora utmaning. Materialet och de färdiga produkterna är ofta tunga sändningar och det blir svårare och svårare att klara logistik och att försöka hålla fraktkostnaderna nere.

Företaget har idag den kompetens de behöver, men ser en fara i att bristen på utbildade CNC-operatörer i inlandet kan bli ett problem. Idag ställs krav på att du är kunnig i t ex programmering, ritningsläsning i CAD mm för att klara av arbetsuppgifterna.

I en del av industrilokalerna finns ett visningsrum, där vi får se hur den färdiga tandläkarstolen ser ut.

Alla delar till den tillverkas inte i Vilhelmina, men de använder sig av leverantörer som finns så nära Vilhelmina som möjligt. All montering och färdigställande sker i Vilhelmina. 

-Tyvärr så tänker inte landstingen (numera regioner) så mycket på hållbarhet, berättar Mats. Han tar ett exempel där ett av grannlänens sjukvårdsupphandlare bortsett från den närbelägna leverantören till förmån för en långväga leverantör. Vi har vår största marknad i Nederländerna, fortsätter han. 

Tillverkar delar till snökanoner

En annan av deras produkter som går på export ut i världen är viktiga delar till snökanoner. 

-Vi är ensamma om att tillverka dessa delar, säger Mats. Tänk på det när ni besöker pister med konstsnö runt om i världen, de finns tack vare ett litet företag i Vilhelmina!

Samarbete viktigt för att klara de utmaningar som finns

Mats berättar om att det finns ett jättebra samarbete mellan industriföretagen i Vilhelmina och grannkommunerna. De samverkar med material och tjänster, det mesta tack vare ett projekt, Industri 45, som skapades i början av nittiotalet. Tillsammans besöktes Gnosjö och fick då insikt i hur ett samarbete måste till för att klara de utmaningar som finns för små industriföretag i Lappland.

Kristina Axelsson