Vad är innovation?

Ordet innovation används väldigt ofta nuförtiden. Men vad är egentligen en innovation?

En innovation behöver inte vara en helt ny uppfinning, eller ens en sak man kan ta på. En innovation kan vara en produktutveckling, en tjänst, en ny process, en organisation eller en ny struktur för att ta några exempel. Innovationer kan vara stora och små och allt däremellan. Det kan vara helt nya saker som en smarthphone eller välfärdssystemet. Men det kan också vara en mindre förändring på en redan existerande vara, tjänst eller process.

Det som definierar en innovation är att den är originell, att den skapar ett värde och att den är genomförbar. Det viktigaste tycker jag själv är att den skapar värde. Att innovationen löser ett problem. För en ny tjänst/produkt/process/osv. som inte löser något problem eller fyller något behov är inte nyttig för någon, den skapar inget värde.

källa: https://pixabay.com

Men vad är det då som behövs för att skapa en innovation? Jag tycker att Tina Seelig från Stanford University bryter ner och sammanfattar innovation och entreprenörskap på ett väldigt bra sätt. Här är en sammanfattning: Innovation är att använda kreativitet för att hitta en unika lösningar. Kreativitet i sin tur är att använda fantasin för att ta itu med en utmaning. Fantasi är att kunna föreställa sig saker som inte existerar. Entreprenörskap är att använda innovation för att förverkliga nya idéer.

Det låter ganska enkelt! I varje fas är det viktigt att tänka på vissa saker. I fantasifasen är det viktigt att ha så mycket kunskap och förståelse för problemet/utmaningen som möjligt men också engagemang. Du vet oftast ingenting om saker som du inte är engagerad i. Så innan du försöker föreställa dig en lösning, så se till att förstå problemet!

I kreativitetsfasen är det viktigt att experimentera. Ha modet att testa nya idéer, alla idéer har något gott i sig. De mest galna och dåliga idéer kan leda till att man kommer på en helt oväntad lösning.

När du kommer till den innovativa fasen så kan det hjälpa att försöka omformulera frågan så att så många svar som möjligt är möjliga. Fokusera på och brinn för utmaningen/problemet inte en enskild lösning. Att fokusera på en enskild lösning kan göra att du stänger din hjärna för andra lösningar som du skulle kunna hitta.

Sen kommer vi till entreprenörskap, att få liv i idéerna. Här är det viktigt att du tror på idén så att du kan inspirera andra och ha tålamod att förklara. För att komma vidare med idén måste du inspirera till exempel ditt team, köpare och alla andra involverade.

Att komma med någonting helt nytt är svårt, nästan omöjligt. De flesta innovationer (eller egentligen alla) är kombinationer av saker som vi redan känner till. Det ända som behövs är fantasin och kunskapen att hitta de rätta kombinationerna.

Vill du veta mer om innovation och bli inspirerad så rekommenderar jag varmt vårt evenemang: Inspirationskväll med tema innovation, i Åsele som ni hittar längst upp under Möjligheternas regions event!

 

Annelie Karlsson