Utvecklingsprogram i Malå

Utvecklingsprogram i Malå

”Steget vidare” är ett utvecklingsprogram för etablerade företag i Malå som har genomförts i samarbete projektet Näringslivsutveckling i Möjligheternas Region i Malå och Almi Nord. 

Sju företag från Malå deltagit i programmet. De företagen är verksamma i följande branscher: turism- och besöksnäring, handel, IT, datahantering, bygg och design och skönhet och hälsa. Nästan parallellt pågick motsvarande program i Arjeplog där sex företag främst inom turism- och besöksnäring har deltagit.  

Under september – november 2020 har sju Malå företagare – från olika branscher, men kort och lång tidigare livslängd, internationellt och regionalt marknad – arbetat med att analysera nuläget och identifiera verksamhetens styrkor och svagheter, inklusive företagsekonomiska parametrar. Företagsledarna/ägarna bedömde företagets utvecklingspotential, satte mål och undersökte möjliga vägar att växa och bli mer konkurrenskraftiga. Det gjorde de med coaching från Almis företagsrådgivare och stöttning från den lokala projektledare och Utvecklingsavdelningen Malå Kommun.

Varje moment bestod av ett antal träffar/seminarier som ägde rum både i fysisk och digital regi och däremellan enskilda digitala möten med rådgivarna från Almi.

Förändringen i världen och omvärlden går snabbt och ställer nya krav. Hur ska företag i Västerbottens inland tänka kring kunder och erbjudanden, ledarskap, digitalisering, konkurrens och samarbete? Vad innebär nödvändig investering för företagets ekonomi och hur frigör man utrymme för detta? Växa i inlandet, är det möjligt och hur ska företagaren tänka då?

Syftet med själva programmet är främst att stödja små företag i deras utvecklingsplaner.

Formen som vi valde – i samarbete kommun och Almi – syftade till att först och främst bekanta lokala företag med det tjänsteutbud som Almi kan erbjuda. Almi Nord ägs av staten, är ej vinstdrivande och är verksamma i hela landet. Uppdraget  är att utveckla och finansiera små och medelstora företag och därigenom bidra till hållbar tillväxt.  I samverkan blev det möjligt att testa en delvis ny arbetsform: gruppmöten/seminarier parallellt med enskilda konsultsamtal och digitala lösningar och att lära känna varandra och våra olika roller; förstå hur vi från kommunen och Almi kan komplettera varandra för utveckling i Malå och regionen.  

Vidare planerar via att följa upp programmets resultat och att, i slutet av januari 2021, arrangera ett gemensam digitalt event för deltagare från Malå och Arjeplog för erfarenhetsutbyte. Utifrån företagens behov identifierar vi nya insatser och erbjudanden.

Tack för ett gott samarbete till deltagande företagare och tack till Almi Nord!

Aleksandra Simanovskaya