Utveckla sitt ledarskap

Utveckla sitt ledarskap

Laila Ström, Sara Eriksson & Moni Lundström

Onsdag 18:e mars avslutades Lead forward, ett ledarutvecklingsprogram som upphandlats genom projektet NiMR, näringslivsutveckling i möjligheternas region och Lycksele kommun har varit samordnande.

Företaget Wikk AB var ett av de deltagande företagen. Företaget har huvudkontoret i Norsjö men har även kontor i Malå, Boliden och Skellefteå. Det startade för tretton år sedan, har i dagsläget tolv anställda och erbjuder städning och hemservice till privatpersoner och företag. Laila Ström, som är majoritetsägare i företaget och arbetsledare Sara Eriksson har gått programmet tillsammans.

Det har varit en fördel att vi varit med samtidigt, jag upplever att det har gett oss tid att reflektera, säger Laila.  Vi har fått hemläxor kring olika frågeställningar och genom att vi varit två så upplever jag att de förändringar vi har gjort har varit genomarbetade.

Kartläggning av ledarskapet

I början på Lead Forward gjordes en kartläggning genom att alla medarbetare anonymt fick svara på ett antal frågor hur de bedömde olika delar av ledarskapet. Utifrån svaren skapades en handlingsplan med utvalda aktiviteter.

Under de följande månaderna träffade Laila och Sara, Moni Lundström, ML ledarutveckling som höll i programmet. Hon har väglett företaget och har även delat ut uppgifter att utföra framtill nästa träff. I slutfasen har medarbetarna på företaget återigen fått besvara en enkät med frågor. De sammanställda svaren visar en positiv skillnad, att medarbetarna uppskattar ledarskapet och är än mer nöjda i samtliga delar! 

Ledarutvecklingsprogrammet har gett goda resultat

Laila och Sara nämner några delar som de utvecklat. – Vi har utvecklat vårt ledarskap genom att vara coachande, genom att lyssna och ge beröm för bra prestationer. Företagets mål, syfte och värderingar har vi också arbetat med att förtydliga. Det upplever vi har skapat större engagemang hos personalen.

Att ha ett gott ledarskap där människor trivs tillsammans och känner att de är betydelsefulla är en viktig del för oss eftersom vi vill vara en attraktiv arbetsgivare, avslutar Laila.

Läs mer om utbildningen

Ronnie Göransson, Auto Blå i Lycksele berättar om ledarskapsprogrammet Motiverande ledarskap.


Ingrid Sjöberg