Vi har en plan för vår externa kommunikation

Så här gör du för att skapa en kommunikationsplan:

  • Definiera vem eller vilka som är er kund.
  • På vilka sätt når ni kunden på bästa sätt? Är det genom telefonsamtal, annonsering, nyhetsbrev, genom er hemsida eller via sociala medier?
  • Vad är viktigt för er att berätta om?
  • Vad uppskattar era kunder, vad ger dem mervärde?
  • Under vilken säsong och hur ofta ska ni kommunicera i era valda kanaler?


När ni besvarat frågorna så har ni upprättat en kommunikationsplan. 

En kommunikationsplan ger er marknadsföring styrning och gör den mycket mer framgångsrik, men om ni dessutom har förändrat ert erbjudande eller står inför en kris och vill nå ut, så har ni stor nytta av er plan.

Marianne Lindgren

Projektkommunikatör i NiMR, Näringslivsutveckling i Möjligheternas region.