Vi avsätter tid för att omvärldsbevaka

Det händer saker i omvärlden som kommer att påverka ditt företag. Genom att omvärldsbevaka kommer du att se nya möjligheter och upptäcka hot.

Ta del av vad kunder, leverantörer, konkurrenter och forskare har att säga. Delta på nätverksträffar, seminarier och mässor för att fånga upp trender och nyheter.

Välj rätt informationskällor:

  • Välj vilka medier du ska bevaka med omsorg. Det finns tjänster på Internet där du kan skräddarsy din egen nyhetsbevakning.
  • Använd dig av myndigheters och offentliga organisationers webbplatser.
  • Bolagsverkets e-tjänst  har en tjänst där du kan hitta årsredovisningar. 
  • Besök dina konkurrenters hemsidor och läs vad som skrivs om företagen i fackpress.
  • Vetenskapliga rapporter, uppsatser och examensarbeten kan också finnas gratis på nätet.
  • Bra informationskällor är också branschorganisationer, personaltidningar, platsannonser och sociala medier.
Marianne Lindgren

Projektkommunikatör i NiMR, Näringslivsutveckling i Möjligheternas region.