Vår interna kommunikation fungerar superbra

Tydlig information skapar förtroende och visar på ett gott ledarskap. I lägen av kris, oro, förändring eller extra höga arbetstoppar på arbetsplatsen så kan det vara lockande att ställa in, eller skjuta på, rutinarbete som personalmöten och veckobrev.

Gör tvärtom, prioritera ert företags interna kommunikation. Då hinner ni bemöta rykten, oro och skvaller innan det får fäste. Du visar att ledningen inte har något att dölja utan arbetar med och inte mot personalen. Det skapar starka team.

Marianne Lindgren

Projektkommunikatör i NiMR, Näringslivsutveckling i Möjligheternas region.