Utarbeta en strategi och gör en beredskapsplan

  • Vad är det viktigaste för företagets utvecklingspotential/ välmående/ överlevnad?
  • Identifiera kritiska processer.
  • Vilka nyckelpersoner behövs för att verksamheten ska fungera bra
  • Skapa och rutiner och dokumentation så att fler anställda eller anhöriga har behörighet och kan företagets rutiner och verksamhet.
  • Se till att fler kan sköta fakturering, leverantörs- och skattebetalningar, löner och inköp.
Marianne Lindgren

Projektkommunikatör i NiMR, Näringslivsutveckling i Möjligheternas region.