Ta hjälp

  • Extern hjälp kan bidra med kunskap och andra lösningar än du själv har. Tveka därför inte att ta hjälp! 
  • Det är många som kan hjälpa till: kommunens näringslivskontor, företagsfrämjande aktörer/experter: revisorer, banker, bokföringsbyråer, ackordscentralen, ALMI, Företagsakuter, Styrelse Akademin, intresseorganisationer, t.ex. Företagarna, LRF, destinationsorganisationer, vänner och nätverk.
  • Glöm inte att du kan direkt kontakta berörda myndigheter efter företagets behov: Skatteverket, Tillväxtverket, Bolagsverket, Arbetsföremedlingen, med flera. 
  • verksamt.se finns information för företag i olika utvecklingsfaser och situationer.
  • På verksamt.se hittar du aktuell information från olika myndigheter. Exempelvis Skatteverket, Försäkringskassan och Tillväxtverket.

Marianne Lindgren

Projektkommunikatör i NiMR, Näringslivsutveckling i Möjligheternas region.