Ta fram aktuella ekonomiska rapporter

Om du driver aktiebolag och misstänker att det egna kapitalet är mindre än hälften av bolagets registrerade aktiekapital så måste du genast se till att en kontrollbalansräkning upprättas och kalla till ett styrelsemöte. 

Ta fram aktuella ekonomiska rapporter så att det går att agera snabbt om en Kontrollbalansräkning måste upprättas i ditt aktiebolag. Driver du enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag så har du bra kontroll om du har aktuella ekonomiska rapporter att ta ställning till. I dessa företagsformer finns inget krav på att Kontrollbalansräkning ska upprättas.

Sammanställ företagets ekonomiska situation genom att:

  • Göra en bedömning av ditt värde på varulagret.
  • Beräkna upplupna intäkter, kundfakturor
  • Beräkna kostnader: leverantörsskulder, skatteinbetalningar, hyra, lön.
Marianne Lindgren

Projektkommunikatör i NiMR, Näringslivsutveckling i Möjligheternas region.