Mot nya mål

Berätta om företagets vision inför framtiden för alla som är kvar i organisationen. Lägg tid och kraft på att motivera alla till att jobba med gemensam kraft mot nya mål.

Finns det en känsla av osäkerhet hos de som är kvar? Arbeta då mot att skapa tydliga mål och en vision för det nya läget som företaget befinner sig i. Betona varje individs betydelse för verksamhetens fortsatta utveckling.

Ta hand om de medarbetare som är kvar och som ska jobba vidare och hitta ny motivation.

Anna Edvall