Kommunicera

I all form av förändring är kommunikation viktigt för att nå ett bra resultat.

Det är tidskrävande, så upprätta en övergripande kommunikationsplan tidigt i processen. Tydlighet, tajming och transparens är a och o för att undvika oro och minska negativ ekonomisk påverkan. Har företaget anställda, så har fackliga representanter enligt lag rätt till både information och medverkan vid organisationsförändringar. Samverkan och samsyn kan leda till bättre lösningar under omställningsarbetet.

Anna Edvall