Kan företaget förändra sin produkt eller tjänst?

  • Vad är det egentligen er kund vill ha?  Fundera om ni kan förändra ert erbjudande så att det blir ännu mer kundanpassat.
  • Kan ni hitta inspiration hos andra branscher eller hos konkurrenter
  • Kan ni nå andra kundsegment, nå nya marknader? Ur strategiskt perspektiv kan allt spela roll: geografi, logistik, andra ”besläktade” produkter som företaget kan ställa om och börja producera tack vare att det finns tillgång till rätt teknologi/ utrustning, osv.
Marianne Lindgren

Projektkommunikatör i NiMR, Näringslivsutveckling i Möjligheternas region.