Jag vet vilka som är nyckelpersoner och har redan säkerställt att verksamheten i företaget kan fungera utan mig