Jag vet vilka som är nyckelpersoner och har redan säkerställt att verksamheten i företaget kan fungera utan mig

  • Har du få eller ingen anställd, så gör det ditt företag mer sårbart vid sjukdom och ledigheter. 
  • Skapa rutiner och dokumentation så att fler anställda eller anhöriga har behörighet och kan företagets rutiner och verksamhet.
  • Att fler kan sköta fakturering, leverantörs- och skattebetalningar, löner och inköp. Det är viktigt för att verksamheten ska fungera även vid frånvaro av nyckelpersoner/företagsledare.

Ingrid Sjöberg