Jag har full koll på företagets ekonomi!

Här några tips för att minska ditt företags sårbarhet.

  • Upprätta periodbokslut, syftet med ett periodbokslut är främst att kunna bevaka resultatutvecklingen löpande under året. 
  • Skapa rutiner för kontinuerliga uppföljningar av likviditeten.

    Ett företag som har förmåga att betala löner, fakturor och andra kostnader som måste betalas omgående har god likviditet. Tillgångar som företaget kan använda till detta, och kan användas omgående, kallas likvida medel. Likvida medel är helt enkelt tillgångar i form av kontanter eller pengar på företagets olika konton som är redo att användas direkt.

    Ett välskött företag bör ha en god likviditet. Men finns ett överskott så förväntas företaget att antingen återinvestera överskottet i verksamheten, investera pengarna på annat håll eller sätta av dem för utdelning till aktieägarna.

    Har du likviditetsbrist titta över om det finns tillgångar som går att sälja. Det kan vara enstaka kundfordringar som går att sälja för att snabbt få betalt eller fordon och maskiner som inte behövs, men som kostar där de står.
  • Se över faktureringsrutiner, går det att fakturera för dina varor/tjänster snabbare? Långsamma faktureringsrutiner gör så att kassaflödet minskar, vilket i sin tur påverkar likviditeten och resultatet över tid.
  • Rutiner för att skicka betalningspåminnelser.
Ingrid Sjöberg