Företagets vision och mål känner både styrelse och medarbetare till