Beskriv ett antal möjliga scenarion, inkl. värsta tänkbara

Marianne Lindgren

Projektkommunikatör i NiMR, Näringslivsutveckling i Möjligheternas region.