Beskriv ett antal möjliga scenarion, inkl. värsta tänkbara