Behov av kapital

Behov av kapital för ett företag i kris är avgörande: 

  • Vilka tillgångar har företaget?
  • Vilka statligastöd finns och vilka finansiella aktörer finns att tillgå? 
  • På Verksamt.se hittar du aktuell information från olika myndigheter. Exempelvis Skatteverk, försäkringskassa och Tillväxtverket.
  • Näringslivs- eller tillväxtkontoret i din kommun har god kunskap kring finansiärer och kan hjälpa dig att hitta rätt.
Marianne Lindgren

Projektkommunikatör i NiMR, Näringslivsutveckling i Möjligheternas region.