Avslutning

Som arbetsgivare är det viktigt att alla på företaget ska kunna gå vidare på ett bra sätt. En avtackning är en självklar del i processen, men det är också en hel del praktiska frågor att hantera.

Prata igenom uppsägningstid, återanställningsrätt, hantering av innestående semester mm. Prata om hur överlämningen av arbetsuppgifter ska gå till och skriv ett arbetsgivarintyg och eventuellt betyg.

Informera om vilka stöd det finns på vägen mot ett nytt jobb. Tips och råd, kompetensutveckling och eventuell ekonomisk ersättning.

Anna Edvall