Alla har tydliga roller och det är välkänt vem som har ansvar i olika frågor

Att ha tydliga roller skapar trygghet och ökar också er förmåga att agera snabbt. Därför kan det vara väl värt att upprätta styrdokument och att ha nedskrivna rutiner.  Skulle en akut kris uppstå är det oumbärligt.

Målet bör vara:

Företagets ledning rapporterar aktuell information till styrelsen. Styrelsen är aktiv. Vd och ägare och är medvetna om sina ansvarsområden och sina befogenheter. Det samma gäller övriga ledare, nyckelpersoner och medarbetare. 

Ingrid Sjöberg