Alla har tydliga roller och det är välkänt vem som har ansvar i olika frågor