FAQ Category: Omställningsarbete

Kommunicera

I all form av förändring är kommunikation viktigt för att nå ett bra resultat. Det är tidskrävande, så upprätta en övergripande kommunikationsplan tidigt i processen. Tydlighet, tajming och transparens är…

Read More

Målbild

Skapa en gemensam målbild Involvera alla parter som berörs. Konsulter, samarbetspartners, kunder etc. En gemensam bild av hur omställningen ska genomföras underlättar arbetet för alla.

Read More

Planering

Förbered den kommande förändringen och gör en plan. Kanske ska den presenteras i en förhandling med facket, som är ett krav enligt Lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL). Tänk på…

Read More

Förhandla

Har företaget anställda måste ni träffa facket och förhandla om förslaget till ny organisation. En omställning lämnar ingen oberörd. Därför måste du träna på svåra samtal. Kanske drabbas leverantörer, finansiärer…

Read More

Mot nya mål

Berätta om företagets vision inför framtiden för alla som är kvar i organisationen. Lägg tid och kraft på att motivera alla till att jobba med gemensam kraft mot nya mål.…

Read More