FAQ Category: Kris

Ta hjälp

Extern hjälp kan bidra med kunskap och andra lösningar än du själv har. Tveka därför inte att ta hjälp! Det är många som kan hjälpa till: kommunens näringslivskontor, företagsfrämjande aktörer/experter: revisorer,…

Read More

Behov av kapital

Behov av kapital för ett företag i kris är avgörande:  Vilka tillgångar har företaget?Vilka statligastöd finns och vilka finansiella aktörer finns att tillgå? På Verksamt.se hittar du aktuell information från olika…

Read More