Robert brinner för företagsutveckling i alla dess former men kanske framför allt för innovationer. Med en bakgrund från produktion, kundstöd och produktutveckling, nystart av företag, företagsöverlåtelser, har han en bred kunskap kring viktiga bitar i ett företags utveckling.

Han har även startat upp en innovationsförening i Storuman där målet är fler lokalt ägda produkter och tjänster.

Business Model Canvas är ett av de verktyg som används för att analysera företag och definiera de områden där förändringar kan skapa stora lönsamhetsförbättringar.

Projektets mål är att företagen skall få ökad lönsamhet och där vill jag bidra med min kompetens. Företagsutveckling handlar i första hand om att skapa en lönsam affärsmodell och det har högsta prioritet i kontakterna med företagen.

Fokusområde innovationer

Tel 073-069 64 50Robert.salomonsson(at)storuman.se