Studiebesök Swedlist – Benitha Lindgren

Studiebesök Swedlist – Benitha Lindgren

Benitha Lindgren, Swedlist. Foto: Marianne Lindgren

När affärscoacherna träffades vid ett projektledarmöte i Norsjö fick vi besök av Benitha Lindgren från Swedlist i Kvarnåsen, Norsjö. Benitha berättade inspirerande om företaget Swedlist som startades 1999 av hennes far Patrik Lindgren och hans bror Thorbjörn lindgren.

Återvände till Norsjö

För några år sedan återvände Benitha till Norsjö, där hon är född och uppvuxen och började jobba i familjeföretaget. Planen är att ta över som VD efter sin far när tiden är mogen.

Värdegrundsarbete

Hon berättade om hur Swedlist ledning tillsammans med sina anställda har gjort ett grundlig jobb med att definiera sin värdegrund. Värdeorden i företaget är delaktighet, ansvar, utveckling och jämställdhet. Eftersom processen har skett tillsammans med de anställda är värdegrunden en god vägledning när olika frågeställningar uppstår i företaget.

Utmaningar med en generationsväxling

Benitha berättade för oss om några av de utmaningar som finns i en generationsväxling.

Finns viljan? klarar jag av? hur fungerar upplärningen och hur hanterar vi nya idéer?

De har tillsammans lagt upp en plan, indelad i tre steg där de har definierat olika saker som de skall jobba med i varje steg innan övertagande skall genomföras. T ex arbetsmiljöarbete, företagsutveckling, marknadsarbete, ekonomi mm.

Förståelsen finns hos både Benitha och hennes far Patrik att företaget inte kommer att var detsamma efter generationsväxlingen som före men genom att förberedelserna är grundliga och sträcker sig över flera år tror hon att hon kommer att vara väl rustad att leda företaget in i framtiden.

Kort om företaget:

  • 2000 Namnbyte från Träfixarna i Kvarnåsen AB till Swedlist AB
  • 2013 antal anställda 10, 13 miljoner i omsättning
  • 2014 Swedlist flyttar sin verksamhet till Kvarnåsen
  • 2018 har företaget 24 anställda varav 33% är kvinnor och 67% män och omsättningen uppgår till 33 miljoner kr.
  • Hemsida: Swedlist.se
  • Facebook: Swedlist.se

Marianne Lindgren

Projektkommunikatör i NiMR, Näringslivsutveckling i Möjligheternas region.