Företagsbesök i Sorsele med hållbarhet i fokus

Företagsbesök i Sorsele med hållbarhet i fokus
För att nå Globala målen krävs ekonomisk tillväxt som samtidigt värnar social och miljömässig hållbarhet. Oavsett hur stort eller litet ett företag är och oavsett bransch kan alla företag bidra till Globala målen. I grunden handlar det om att driva företag på ett ansvarsfullt och hållbart sätt i alla led.

Resurs för att stärka affärscoacherna

NiMR (Näringslivsutveckling i Möjligheternas region) har genom nätverket Sustainergies rekryterat Olle Saric som skall hjälpa affärscoacherna att väva in hållbarhet i sitt dagliga arbete med företagen i Region 10.

Olle Saric som läser Civilekonomprogrammet, internationell inriktning vid Umeå universitet kommer under maj och juni att jobba i projektet NiMR. Han kommer att verka som en resurs för affärscoacherna och ge verktyg och öka kunskapen för att de skall kunna väva in hållbarhet i det dagliga arbetet med företagsutveckling i region 10. Han kommer också att följa med på företagsbesök i de olika kommunerna.

Företagsbesök i Sorsele

Sorsele buss & taxi AB och Sorsele frakt AB, två företag verksamma inom transportsektorn i Sorsele, fick besök av Lage Byström, affärscoach vid näringslivskontoret i Sorsele och Olle Saric för att prata hållbarhet i praktiken. Lage och Olle ville höra hur företagen jobbar idag och se om de kan ge tips på åtgärder för att företagen ytterligare skall kunna integrera hållbarhet i sina verksamheter.

Sorsele buss & taxi

Staffan Sjöberg, VD på Sorsele buss & taxi

Vi träffade Staffan Sjöberg som är VD på Sorsele buss & taxi. Bolaget omsätter ca 15 miljoner kronor årligen och sysselsätter ca 20 personer. Bolaget fyller 60 år i år och har ca 20 fordon i olika storlekar i verksamheten. Verksamhet bedrivs inom flera olika områden;  linjetrafik, godsdistribution, taxiverksamhet & kablage och elektronik.

Att de är verksamma inom olika områden är främst för att kunna ge anställda meningsfulla arbetsuppgifter hela dagen. När vi pratar med Staffan förstår vi att omsorgen om de anställda är något som genomsyrar verksamheten. På fikabordet står det två fruktskålar och de anställda sponsras med gymkort eller inträde till simhallen. Staffan håller förarmöten minst en gång i månaden och säger;

Det är viktigt att personalen är insatta i vad som händer i verksamheten för att de skall känna sig involverade och trygga.

När det gäller miljöklass och säkerhetsklass på bussarna samt kunskap om ecodriving är det ett krav från landstinget. Bolaget får också avlägga regelbundna rapporter till länstrafiken om hur bränsleförbrukningen ser ut.

Vi ser en kolossal stor skillnad på bränsleförbrukningen efter det att vi lärde oss ecodriving och nu kan man säga att våra chaufförer har ecodriving i blodet, säger Staffan Sjöberg

Hållbarhet handlar också om socialt engagemang och Staffan berättar att Sorsele buss & taxi sponsrar lokala föreningars ungdomsverksamhet.

Sorsele frakt

Liselotte Sjögren vid Sorsele frakt

Sorsele frakt ägs av 11 åkerier. Företaget omsätter årligen ca 25 miljoner kronor och sysselsätter ca 25 personer. Företaget bildades 1941. Vi träffade Liselotte Sjögren som jobbar med ekonomi och administrativa uppgifter på bolaget.

De åkerier som är delägare i Sorsele frakt jobbar aktivt med hållbarhet genom att de är ISO certifierade enligt kvalitetscertifiering ISO 9001, miljöcertifiering ISO 14001 samt vägtrafiksäkerhet ISO 39001.

När det gäller miljöcertifiering handlar det främst om att minska bränsleförbrukningen och få ner koldioxidutsläppen.

Målen som är kopplade till de olika certifieringarna sitter uppsatta på väggen i fikarummet, vi analyserar regelbundet måluppfyllelsen och sätter nya mål, säger Liselotte.

Förslag på åtgärder

-Det var roligt att se att både Sorsele buss & taxi och Sorsele frakt redan idag jobbar aktivt med hållbarhetsfrågor, säger Olle Saric som nu kommer att göra en analys och lämna förslag på åtgärder för att företagen ytterligare skall kunna förbättra sitt hållbarhetsarbete samt hur de kan kommunicera detta med lokalsamhället och med sina kunder.

För ungdomar som kommer ut i arbetslivet idag kan det vara avgörande att de kan identifiera sig med företagets värderingar och där kommer hållbarhet att vara en viktig faktor, säger Olle Saric.

Olle Saric
Marianne Lindgren

Projektkommunikatör i NiMR, Näringslivsutveckling i Möjligheternas region.