En omställning kan handla om att hitta nya kunder, byta leverantörer, erbjuda fler eller andra tjänster. 

För många kan e-handel eller andra digitala lösningar förenkla för kunderna eller göra företagets tjänster mer Corona-säkra. Ny teknik, förändrade arbetsprocesser kan också vara åtgärder som behövs för att säkra att verksamheten överlever på lång sikt. 

Förändringar kan också skapa osäkerhet, frågor och funderingar för andra. Detta måste man måste vara särskilt uppmärksam på om man har anställda men även gentemot befintliga kunder, leverantörer eller långivare. 

Att hitta en ny affärsmodell som fungerar nu samt i en ny framtid kräver att man tänker till runt detta. 

Är ditt nuläge inte ditt önskvärda läge?

Ta kontakt med någon av oss affärscoacher för kostnadsfri hjälp.

Vi hjälper dig steg för steg i ditt omställningsarbete. Tillsammans analyserar vi behoven och tar fram en handlingsplan som hjälper dig att komma vidare. Beroende på dina behov hjälper och lotsar vi dig rätt.