Ta klivet mot en större marknad

Tillväxtverkets undersökning av Företagens villkor och verklighet visar att 2/3 av småföretagen är mest inriktad på lokal eller regional marknad. Deras erfarenhet är att företag vill ut på en större marknad men väldigt få är mogen för detta. Få bolag är redo att direkt gå från lokal marknad till internationell marknad utan behöver ta små steg däremellan. För många företag är en utökad marknad oavsett nivå en viktig utveckling för långsiktigt hållbar utveckling.

Affärscoacherna kan vägleda i att marknadsplanera för att nå en större marknad. Det kommer också att erbjudas möjlighet att delta seminarieserier och workshops om bl a upphandlingar, export och sälj. 


Steps to Export – hoppa på exportresan!

Business Swedens program Steps to Export (STE) har under de senaste decennierna hjälpt svenska företag att komma ut på export. Läs mer