Offentlig upphandling

Offentlig upphandling

Näringslivsenheten höll i ett seminarium om offentlig upphandling i onsdags, för att öka kunskaperna kring upphandling och de regelverk som styr hur en upphandling får gå till. Kommunala tjänstepersoner, politiker samt företagare från kommunen deltog.

De som höll i seminariet var Mats Andersson från Svenskt Näringsliv samt Jessica Lidström och Ann Engberg från Arvidsjaurs upphandlingsenhet, som sköter upphandlingarna för Doroteas och flera andra kommuners räkning.

Ökad kunskap hos kommun och företag

Just upphandling är ett område där kommunen har fått kritik, bland annat för osund konkurrens och för att upphandlingar inte utformats så att lokala entreprenörer har kunnat lägga anbud. Därför var målet med detta seminarium att öka kunskapen om upphandlingar hos både kommunens tjänstepersoner och företag.

Utbildarna från upphandlingsenheten informerade om hur en upphandlingsprocess går till, och även om vad en kommun behöver tänka på för att kunna utforma upphandlingar på ett sådant sätt att lokala företag ges bättre möjlighet att komma med anbud.

Företagen fick i sin tur lära sig mer om hur de bäst kan lägga anbud för att vinna upphandlingar. Dessutom fick upphandlingsenheten i Arvidsjaur och kommunens företag träffa varandra och knyta kontakt vilket är gynnsamt. Vi vill naturligtvis att Doroteas näringsliv ska trivas med att driva sina företag i just vår kommun och att du som företagare ska känna att kommunen lyssnar till dig. Vi hoppas därför att detta är starten på ökad förståelse och kommunikation om upphandlingar.

Anders med projektet NiMR har varit den som jobbat för att få till denna dag, tack för ditt engagemang!

Vi på näringslivsenheten vill också tacka er företag för den fina uppslutningen och de goda synpunkter ni gav. Genom ökad dialog kommer vi skapa förutsättningar för er att växa.

Tips!

Slutligen är ett bra tips till dig som företagare att gå in på E-avrop, vår e-tjänst för upphandling, och prenumerera på de upphandlingsområden som är intressanta för ditt företag. Då kan du få aviseringar när kommunen lägger upp en ny upphandling. Du hittar en länk nedan till E-avrop.https://www.e-avrop.com/dorotea/Default.aspx

Dorotea Näringsliv på Facebook »

admin