Tack från oss

Tack från oss

Tänk vad tiden har gått fort! Projektet Möjligheternas Region har varit igång i över tre år och innan årsskiftet 2018 ska allt vara avslutat. Vi vill passa på och tacka för allt engagemang och stöttning vi fått av er företagare, finansiärer och samverkansparter. Vi vill också tacka för alla lärdomar vi fått och som vi tar med oss in i våra framtida satsningar.

Under december månad kommer alla rapporter vara klar och är du intresserad att veta hur det har gått så kan du kontakta någon av den lokala näringslivsfunktionen i de åtta deltagande kommunerna.

Tack från oss!

Slutrapport publik

Slutrapport hela

Erika Hjukström