Pressmeddelande – Näringslivskontoren i Region 10 boostar sig med kunskap för hållbar affärsutveckling

Pressmeddelande – Näringslivskontoren i Region 10 boostar sig med kunskap för hållbar affärsutveckling
Till sin hjälp har man knutit till sig nätverket Sustainergies som hjälper affärscoacherna att bli så skickliga som möjligt i att integrera hållbar utveckling som ett perspektiv i sin coachning av de lokala småföretagarna. För att nå Globala målen krävs ekonomisk tillväxt som samtidigt värnar social och miljömässig hållbarhet. Oavsett hur stort eller litet ett företag är och oavsett bransch kan alla företag bidra till Globala målen. I grunden handlar det om att driva företag på ett ansvarsfullt och hållbart sätt i alla led. 

Utbildning för hållbar företagsutveckling

Affärscoacherna i Region 10 träffades i Lycksele i slutet av april för att att öka sitt kunnande om hållbart företagande. Att låta företagarens egna drivkrafter verka för en hållbar företagsutveckling – det var ett av de viktiga budskapen Markus Danell från Sustainergies lämnade till affärscoacherna i Region 10. Oftast görs det redan en hel massa i företagen som kopplar till några av de globala målen. Genom att belysa det blir det enklare att förstå hur företagen kan göra ännu fler tilltag som bidrar till hållbar utveckling.

Markus Danell från nätverket Sustainsergies förklarade vad begreppet hållbarhet betyder och delade med sig av innebörden, bakgrund, fakta och vilka möjligheter hållbart företagande ger. Det var en delvis interaktiv workshop där affärscoacherna bland annat fick diskutera med varandra och prova på att lösa aktuella hållbarhetsutmaningar. 

– Att tänka på miljöaspekten redan från start kan vara en förutsättning för att bolag ska lyckas i framtiden.

Säger Robert Salomonsson, affärscoach i Storumans kommun med innovationer som specialitet.

– Vi vet att många företagare i vår region redan idag jobbar med hållbarhet. Det vi kan hjälpa till med är att belysa dessa insatser och betona vikten av att faktiskt berätta om det man gör. Kanske kan man också  genom att addera någon insats rent konkret påverka utvecklingen i samhället positivt.

Säger Aleksandra Simanovskaya, affärscoach i Malå med generations- och ägarskiften som specialitet.

Bollplank till affärscoacherna

Tio kommuner i Västerbotten och Norrbotten driver ett samverkansprojekt som heter Näringslivsutveckling i Möjligheternas region (NiMR) där de erbjuder lokala småföretagare affärscoacher. Affärscoacherna jobbar nära entreprenörerna och stöttar dem att göra det mesta möjliga av affärsmöjligheter och hantera utmaningar i sin verksamhet. NiMR har tagit hjälp av nätverket Sustainergies för att rekrytera en resurs som skall hjälpa affärscoacherna att väva in hållbarhet i sitt dagliga arbete med företagen i Region 10. 

Under maj och juni kommer Olle Saric som läser Civilekonomprogrammet, internationell inriktning vid Umeå universitet att jobba i projektet NiMR. Han kommer att verka som en resurs för affärscoacherna och ge verktyg och öka kunskapen för att de skall kunna väva in hållbarhet i det dagliga arbetet med företagsutveckling i region 10. Han kommer också att  följa med på företagsbesök i de olika kommunerna.  

Katti Lundström som är projektkoordinator i NiMR säger – att jobba med hållbarhet är något som berör oss alla och som kommer att krävas av konsumenter och kunder. Det känns bra att NiMR kan ge affärscoacherna ökad kunskap i ämnet för att kunna bidra till en snabbare utveckling.

Kontaktuppgifter

Katti Lundström, 072-217 80 43, katti.lundstrom@storuman.se

Olle Saric, 073-817 07 24, olle.saric@icloud.com

Fakta Globala målen

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030:
Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen.

Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet. I alla länder. För alla människor! Läs mer

Marianne Lindgren

Projektkommunikatör i NiMR, Näringslivsutveckling i Möjligheternas region.