Marknadsföringsveckan, 5-9 oktober

Marknadsföringsveckan, 5-9 oktober

Just innan den första snön kom till Arjeplog anordnade det lokala näringslivsbolaget Argentis en temavecka i ämnet marknadsföring. En temavecka som, tack vare en god samverkan mellan tre olika projekt, blev riktigt lyckad och gav konkreta resultat för de deltagande företagen.

Fredagen innan temaveckan skulle börja bet vi på Argentis våra naglar i oro över att eventuellt behöva ställa in – vi hade bara en anmäld. Men med gemensamma krafter och lite extra egen marknadsföring trillade anmälningarna in. Resultatet blev att i slutet av veckan hade vi haft 40 deltagare på våra aktiviteter. Vissa av företagarna deltog på en aktivitet, och andra var med på flera.

En alldeles nystartad företagare var delaktig i varje aktivitet som vi gjorde. Hon säger såhär om veckan:

”Marknadsföringsveckan kom som Hand i handske i tiden eftersom jag har ett nystartat företag och att jag på ett enkelt sätt fick med mig kunskap som jag direkt kan använda”

Marknadsföringsveckan inleddes med en lunchföreläsning på hotell Lyktan. Med oss på lunchen hade vi den kreativa Lapptussan, som med sitt entusiasmerande sätt inspirerade alla till att fundera på hur man ska kunna steppa upp sin egen marknadsföring på Instagram. Nya kontakter formades under den lunchen och nya samarbetsidéer började att växa fram. En fantastisk start på vår tema-vecka.

Marknadsföringsveckan rullade sedan på med workshop om marknadsföring i sociala medier, hemsideföreläsning och workshop i storytelling. Alla dessa aktiviteter erbjöd vi både dagtid och kvällstid, för att så många som möjligt skulle han möjlighet att närvara, och de hölls av vår egen personal. Någonting som gav ett positivt utfall, då relationer byggdes upp och förtroenden skapades.

Mitt i veckan anordnade vi en kvällsföreläsning där Sara Idenfors från Vilhelmina var inbjuden. Hon kom till oss som en frisk fläkt och inspirerade alla deltagarna till nya idéer inom e-handel.

Våra deltagare fick även en möjlighet att under en hel eftermiddag komma och jobba med sin hemsida, under vår hemsideverkstad.

Veckan avslutades med en hel dags workshop i storytelling, där vi arbetade praktiskt med hur man framför en berättelse så att den känns levande. Under dagen fick deltagarna en kortare föreläsning om hur man skapar en spännande berättelse och hur man kan koppla den till det egna företaget eller företaget som man arbetar på. Sedan fick de skapa sina egna berättelser. Vi avslutade med att alla fick framföra och få feedback på sina berättelser.

”Harleen är en mycket bra lärare som lockade fram vår berättarlusta och guidade oss varsamt och vänlig framåt. Kursdeltagarna var också inspirerande och som helhet är jag mycket nöjd.”

Marknadsföringsveckan är ett fantastiskt exempel på hur projekt och egna kompetenser kan samarbeta och bli ännu starkare tillsammans. Ingen av oss hade kunnat göra det ensam men tillsammans kan ett plus ett bli tre, och plötsligt föds nya samarbeten, affärsidéer och möjligheter hos företagen. Det kallar vi en lyckad satsning!

Sophie Olsson