KVINNOR I FÖRETAG KRAFTSAMLAR SIG!

KVINNOR I FÖRETAG KRAFTSAMLAR SIG!

PRESSMEDDELANDE

I Projektet NiMr (Näringsliv i Möjligheternas Region) tar man ordentligt krafttag för att stärka kvinnor som är aktiva i företag. I Vilhelmina ordnas den 29 mars en helkväll med fokus på kvinnligt företagande – ett arrangemang som man har valt att kalla Ladies Night. Totalt kommer närmare 50 kvinnor från Vilhelmina och Dorotea att delta för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling.

Vi hoppas att det här ska kunna stärka kvinnor i deras roll i företagen, samt att vi kanske kan skapa ett nätverk av kvinnliga företagare som kan fortsätta även efter att projektet är slut, säger Bogge Bolstad som är affärscoach på projektet NiMr i Vilhelmina kommun.

BOGGE BOLSTAD

Arbetet med att skapa arrangemanget har gjorts med hjälp av en arbetsgrupp med kvinnliga företagare under ledning av Hannele Bång, kommunikatör på näringslivskontoret i Vilhelmina.

Detta evenemang är anordnat av och för kvinnor i egna företag och det känns otroligt spännande och framför allt givande att vi kan genomföra detta, säger Hannele Bång.

HANNELE BÅNG

Tid och plats för Ladies Night

Hotell Wilhelmina, tisdag 29 mars kl. 18.00

Mer information om arrangemanget och projekt NiMr får ni via https://www.mojligheternasregion.se/

Samt genom kontakt med 

Hannele Bång, kommunikatör, 072-502 23 76

Bogge Bolstad, affärscoah, 0940-140 62

Anna Edvall