Attraktiva arbetsgivare

Enligt undersökning från Svenskt näringsliv har majoriteten av företagen i Region 8 svårare att hitta arbetskraft med relevant kompetens än snittet i länet och riket. Enligt undersökning av företagens villkor och verklighet vill sju av tio företag växa men har svårt att hitta personal med rätt kompetens.

Genom handledning och seminarier kan affärscoacherna hjälpa företagen att bli mer inkluderande, konkurrenskraftigare och attraktivare som arbetsgivare.

Konsten att bli ett Google i byggbranschen

Handbok för jämnställda studiebesök

Den här boken är framför allt skriven till dig som arbetar som studie- och yrkesvägledare, pedagog eller till dig som planerar att ta emot elever på studiebesök.