Tillväxt i sikte

Företagare i regionen har stora svårigheter att få tag på kapital för att växa. Tillväxtverkets senaste undersökning visar att detta är ett av de fyra största tillväxthindret för tillväxt. Företagarnas undersökning 2017 visar att 53 % av företag som gjort investeringar och haft behov av extern finansiering upplever det ganska eller väldigt svår att finansiera företagets investeringar.

Affärscoacherna kan handleda företaget så att de är väl förberedda inför samtal med finansiärer. De kan också berätta om olika finansieringsformer och vilka olika möjligheter av tillväxtkapital som finns.

Checklista inför möte med finansiärer

Många företagare upplever det svårt att möta finansiärer och veta vad som förväntas av dem vid mötet. Näringslivsfunktionerna i Region 8 genom projektet Möjligheternas Region tillsammans med Företagarna Västerbotten har fått möjlighet att jobba vidare med detta och ta fram verktyg som underlättar för företagen när det ska söka företagslån. I länken nedan (du dirigeras om till Företagarnas hemsida) finner du både en checklista och en informativ film som stöd inför ditt möte med finansiären.