Latest Past Evenemang

LADDA FÖR FRAMTIDEN

Tisdag den 12 april kl. 18.00—20.00 Digital informationsträff om laddpunkter- och stolpar. Vi ger information om vad du som företagare ska ha i åtanke vid investeringar, vilka medel och stöd som […]

Sveriges bästa arbetsgivare, del 3

Välkommen till denna trestegsraket Tillgång till kompetens är en stor utmaning. Förmågan att behålla, utveckla och rekrytera personal är oerhört viktigt. Nu kan du som driver företag i vår region […]