Nya smarta lösningar och idéer

Statistiken över antal patent och designskydd per invånare ligger enligt SCB i Region 8 lägre än kustkommunerna i Västerbotten och många andra delar av landet. En anledning kan vara att det innovationssystem som finns i AC län upplevs som långt borta. Rapporten ”Innovationsstudie på uppdrag av SCB” visar att viktiga faktorer för innovation i företag är bla: offentliga myndigheters stöd, tillgång till kunskap från forskning samt den finansiella marknadens intresse riskfyllda investeringsprojekt. Det behöver finnas vägar in och nätverken som finns runt innovationssystemet behöver inkludera hela länet.

Affärscoacherna hjälper till med processer & nätverk. Det kommer också att erbjudas innovationsseminarier mot grupperingar av företag.