Innovation i företag

Vad behövs för att människor ska vara innovativa? Kreativitet skulle jag och många andra svara. Men hur blir man kreativ? Många har nog en uppfattning om att vissa människor bara föds kreativa och är man inte en av dem så går det inte att göra någonting åt det. Men så är inte fallet, vi har bara olika förutsättningar och behöver olika metoder.

Att sitta och vänta på att man ska känna sig kreativ och bli inspirerad till att göra något är inte rätt väg att gå. Det behövs en hyfsat inrutat rutin för kreativt arbete, det minskar risken för att man ger upp och gör att arbetet kan fortsätta under en längre tid. Inte ens personer som arbetar med kreativa yrken, som författare och konstnärer, sitter och väntar på att inspirationen ska komma till dem. De har arbetstider och scheman, annars skulle de inte få någonting gjort. Kreativitet uppkommer när man arbetar med någonting, inte när man sitter och väntar!

INsperation is for amateurs . The rest of us jjust show up and get to work. Citat av Chuck Close

Inspiration is for amateurs . The rest of us just show up and get to work. Citat av Chuck Close

En undersökning om innovation som är gjord hos olika nivåer av chefer visar att det mest relevanta påståendet när det gäller varför man inte innoverar är: ”Vi kan inte”.  Vilket stämmer in på väldigt många människors känsla kring innovation.

En viktig del i företag när det kommer till innovation är organisationsformen. En hierarkisk organisationsform är inte bra för innovation. Det effektivaste för innovation är att medarbetaren är i centrum, så alla känner sig delaktiga.

Är man chef eller ledare för en grupp människor så ska man bemöta dem olika utifrån deras förutsättningar. Ser man det enkelt så finns det två olika sorters medarbetare: Adaptors och Innovators. De måste bemötas olika för att få fram det innovativa i dem.

  • Adaptors kännetecknas av att de tar ansvar inom givna ramar, är pålitliga och effektiva. De förvaltar och utmanar sällan. De man ska göra som chef eller ledare är att be om idéer, uppmuntra och förvänta sig saker av dem. Förväntas något av en så blir man bättre på det och lever upp till förväntningarna.
  • Innovators tar egna initiativ, spränger ramar, driver idéer och är proaktiva. Det som chefen eller ledaren ska göra då är att kliva åt sidan, här krävs det tillit. Men ge dem riktning och styr med motiv så att inte idéerna spårar ur helt.

På tal om motiv så har det visat sig att pengar är ett av de sämsta motiven för kreativt arbete. Andra saker som den bästa parkeringsplatsen, en middag och andra roligare motivationsformer fungerar mycket bättre. Den bästa motivationen är att visa upp den bra idén för andra medarbetare, alltså att ge bekräftelse.

Annelie Karlsson