Vad innebär strategiskt hållbarhetsarbete för företagaren?

– Förändring kommer oavsett vad den enskilde har för åsikt om klimatfrågan, det är bara en fråga om tid. Förändring är det enda konstanta. Mer klimataspekter kommer att lagstiftas desto mer planeten blir förstörd och desto mer invånare bryr sig om frågan. Därför är det viktigt för företagaren att redan nu få ett ”finger på pulsen” och börja fundera i ”hållbara banor”. Att gå före inom hållbarhetsarbete kan därmed sägas vara en affärsstrategi och detta kan vara en nyckel till stora framgångar.

Olle Saric, skribent av guiden Strategisk hållbarhet

Under maj och juni 2019 jobbade Olle Saric som läser Civilekonomprogrammet, internationell inriktning vid Umeå universitet i projektet NiMR. Han verkade som en resurs för affärscoacherna och gav verktyg och ökade kunskapen för att de skall kunna väva in hållbarhet i det dagliga arbetet med företagsutveckling i region 10. Han följde också med på företagsbesök i de olika kommunerna.  

Här kan du ladda hem en guide till strategiskt hållbarhetsarbete , skriven av Olle Saric inom ramen för uppdraget till NiMR.