Gomorron Malå med tema Kapitalförsörjning

Gomorron Malå med tema Kapitalförsörjning
Gomorron Malå företagarfrukost – Kapitalförsörjning och tillväxt – hur skapas förutsättningar för företag att utveckla förmågan att attrahera kapital, riskkapital och riskvilligt kapital?

Moderator Maria Hedblom, Sparbanksstiftelsen Norrland

Företagarfrukosten ägde rum fredag 8 november kl 8.00-9.45 på Malåborg. Lennart Gustavsson,  Kommunstyrelsens ordförande Malå Kommun inledde samtalet och hälsade välkommen. Moderator Maria Hedblom, Vd Sparbanksstiftelsen Norrland och Sparbanksstiftelsen Norrlands Riskkapitalstiftelse, introducerade dagens tema och kort presenterade Malås näringslivsstruktur med hänsyn till kapitalförsörjningsfrågan.

Medverkande i paneldebatten

  • Per Nilsson, Företagsanalytiker, Norrlandsfonden
  • Anders Tjärnström, Kreditchef/rådgivare, Almi Nord
  • Erik Dahlberg, strateg företagsstöd, Region Västerbotten
  • Katrin Normark Jonsson, affärscoach, Åsele Näringslivsstiftelse och projekt NiMR
  • Therese Scott Kontorschef och Helene Marklund, Företags & Skogsrådgivare Arvidsjaur/Sorsele/Malå Handelsbanken
  • Catarina Lidman, Kontorschef och Erik Kristiansson, Företagschef Swedbank, Skellefteå och inlandskontoren
  • Örjan Berglund, entreprenör, Jörn
  • Magnus Wiklund, Arctic Business Incubator
  • Jonny Falk företagare Malå.

Deltagare/ publik

Företagare, tjänstepersoner, politiker och övriga intresserade. Aktiviteten är medfinansierade av Tillväxtverket och ska bidra till ett förbättrat näringslivsklimat och Projektet NiMR.

Se företagarfrukosten i efterhand

Ny infart till Malå. Foto Fredrik Sundqvist
Aleksandra Simanovskaya