Generationsväxling på L-E Holmner åkeri i Gunnarn

Generationsväxling på L-E Holmner åkeri i Gunnarn
Under sommaren har Lars-Erik Holmner lämnat över ägandet av bolaget till sonen Jonathan. Ett långsiktigt arbete som påbörjades för 5–10 år sedan.

Ansvaret har successivt lagts över på sonen, vilket har varit viktigt för bådas trygghet. När de beslutade sig för att genomföra generationsväxlingen så gick det fort. De har fått stor hjälp av sin revisor.

Det är viktigt att det får ta tid då det är många olika beslut som behöver tas, säger Jonathan.

Även Jonathans farfars far var åkare så nu blir det fjärde generationen i företaget. Eftersom generationer före honom har byggt upp bolaget känner han ett ansvar att lyckas.

Det har inte varit ett lättvindigt beslut att ta över bolaget. Det är ett stort ansvar både ekonomiskt och för de anställda. Det har varit viktigt för honom att veta vad han vill med bolaget men ändå skönt att pappan finns kvar som stöd och bollplank.

Jonathan ser ljust på framtiden. Han har tydliga mål för bolaget och de verksamheter som bedrivs i dag, som består av sopkörning, Norgebil, anläggningsbil samt entreprenadmaskin.

Stort lycka till önskar vi på din företagsresa!


Har du funderingar på att göra en generationsväxling eller överta ett företag och är osäker på hur du ska gå tillväga? Hör av dig till affärscoachen i din kommun så hjälper de dig vidare.

Katti Lundström