Generationsskifte i Företagsbyrån

Generationsskifte i Företagsbyrån

Johan Wännberg. Foto: Ingrid Sjöberg


Bröderna Johan och Peter Wännberg 39 och 42 år, var till en början tveksamma till att helt ta över företaget efter sin pappa. Beslutet att fortsätta driva familjeföretaget vidare växte fram över tid och idag fyra år senare är generationsskiftet genomfört.

Företagsbyrån Bäckström & Partners AB i Lycksele har fem anställda varav ägarna Johan och Peter Wännberg är två av dem. Företaget har sina kunder i Lycksele och i övriga länet. Torsten Bäckström, 70 år som startade företaget för 27 år sedan är fortfarande verksam inom företaget.

Jag är tacksam att pappa fortfarande jobbar kvar i företaget och hjälper oss anställda med sin expertis inom områden vi fortfarande utvecklas inom.

Workshop om ägarskifte

Johan och Torsten deltog i höstas i den två dagar långa workshopen arrangerad av NiMR (Näringslivsutveckling i möjligheternas region) som riktade sig mot säljare vid en företagsförsäljning/generationsväxling och köpare vid ett företagsförvärv.

Workshopen var mycket bra, säger Johan och fortsätter – det var en bra avvägning mellan information av föreläsarna och att jobba praktiskt med att lösa case tillsammans med de andra deltagarna. Föreläsarna hade stor kunskap om ämnet från eget företagande och styrelseuppdrag, materialet som vi fick med oss hem efter workshopen kommer jag att ha användning i vårt eget företag t ex för att göra en swot-analys.

Involvera nya köpare i tid och ta extern hjälp

En lärdom Johan tog under workshopen och som han själv har upplevt är att det kan vara fördelaktigt att involvera nästa generation/köpare av företaget över tid. Planeringen för ett övertagande kan sättas igång långt innan det skall genomföras för att se till att nye ägaren besitter rätt kompetens och har god insyn i företaget innan den dagen kommer då övertagandet skall ske. Johan säger,

Det är viktigt att ta rådgivande hjälp av revisor eller liknande person som har stort nätverk att nyttja, samt erfarenheten av ägarskiften och kan bistå under resans gång.

För vår del började processen för 3-4 år sedan och då vi som många andra har fullt upp med det dagliga arbetet har det varit värdefullt för oss att vi påbörjat arbetet i tid och det är något jag kan rekommendera andra som planerar att genomföra ett generationsskifte också gör.

Fakta

Verksamhet: Redovisningsbyrå (Bokföring, Bokslut, Deklarationer m.m.)

Startades: 1993

Antal anställda: 5

Säte: Lycksele

Omsättning: 5,1 miljoner 2019 (4,4)

Hemsida: foretagsbyran.com

Marianne Lindgren

Projektkommunikatör i NiMR, Näringslivsutveckling i Möjligheternas region.