Ecoclime Solutions – ett företag som ligger rätt i tiden

Ecoclime Solutions – ett företag som ligger rätt i tiden
För att vi på Näringslivskontoren ska lära oss mer om Hållbarhetsarbete har projektet NiMR (Näringslivsutveckling i Möjligheternas Region) denna sommar, anställt en Hållbarhetsresurs. Olle Saric som läser Civilekonomprogrammet, internationell inriktning vid Umeå universitet kommer att hjälpa oss att öka vår kunskap och  ge oss de verktyg som vi behöver. Vi ska i vår tur förmedla detta till företagarna, så att de ska kunna väva in hållbarhet i det dagliga arbetet med företagsutveckling i region 10. Han kommer också att följa med på företagsbesök i kommunerna.

Ett av de företag som Näringslivskontoret i Vilhelmina besökte tillsammans med Olle Saric, var Ecoclime Solutions AB som har sin tillverkning i Vilhelmina.

Solfångare var grunden till företaget

Vi träffade Anders Mikaelsson som är platschef vid Vilheminafabriken. Han började med att berätta om företagets historia.

– Per Gunnar Eriksson utvecklade en solfångare och grundade företaget 2008. Året efter var den färdigutvecklad och ytterligare ett år senare, 2010 så var den en färdig produkt som kunde börja lanseras. 

Utveckling av nya produkter

2013 klev Lennart Olofsson in i företaget, tillsammans med Anders Mikaelsson. De har fortsatt med utveckling av nya produkter. Idag är det återvinning av energi, genom att tillvarata spillvärme bl a från sjövärme och spillvatten. En annan stor produkt är komfortkylning av lokaler som görs med samma unika produkt, en värmeväxlare av plastskivor, som tillsammans med installation av fastighetsstyrning kan minska energiförbrukningen i husen där de installeras.

Anders Mikaelsson med panelerna i bakgrunden. På väggen sitter även de första misslyckade tillverkningsförsöken som kuriosa, bredvid dagens färdiga produkt.

Materialet är lätt och stapelbart, därigenom kräver inte så stora volymer eller är speciellt tungt och det blir hållbarare frakter. Tyvärr finns inte det speciella plastmaterial som används i tillverkningen att köpa i Sverige.

– Kunderna finns hos fastighetsägare med hus som rymmer minst 20 lägenheter, berättar Anders.

Den största kunden är ett internationellt känt bolag som har valt att installerat Ecoclimes anläggning i sina lokaler både för värme och komfortkyla. 

– Våra produkter är helt i linje med den kundens hållbarhetsstrategi, får vi också veta.

Har tagit steg mot export

Sverigemarknaden är det som gäller än så länge, men vi sneglar på den Nordiska marknaden när vi känner att vi klarar hela kedjan med god leveranskvalité, säger Anders Mikaelsson.

Kvalitetssäkring viktig

Företaget fungerar mycket bra idag, men kvalitetssäkringen är ändå den största svårigheten, eftersom de själva  vill ha kontroll på produkten från tillverkning till fungerande installation. I Vilhelmina finns företagets laboratorium och tillverkning med idag fyra anställda. Montering och försäljning ligger i koncernens andra bolag. 

Vilhelmina kommun är en av kunderna

Vilhelmina kommun har installerat en anläggning i avloppsverket i Saxnäs. Runt Vilhelmina Folkets hus har det grävts och borrats under vintern och våren för att installera en demoanläggning, som beräknas kunna invigas under hösten 2019.

Ecoclimes hållbarhetstänk genomsyrar både idé och verksamhet och vi ser med tillförsikt in i framtiden, då vi har en produkt som ligger helt rätt i tiden, avslutar Anders.

Det blir spännande att följa Ecoclimes utveckling i framtiden.

Text och bild: Kristina Axelsson, affärscoach vid Näringslivskontoret i Vilhelmina.

admin