För dig som söker företagslån

För dig som söker företagslån

Många företagare upplever det svårt att möta finansiärer och veta vad som förväntas av dem vid mötet. Näringslivsfunktionerna i våra åtta kommuner genom projektet Möjligheternas Region tillsammans med Företagarna Västerbotten har fått möjlighet att jobba vidare med detta och ta fram verktyg som underlättar för företagen när det ska söka företagslån. I länken nedan finner du både en checklista och en informativ film som stöd inför ditt möte med finansiären.

https://www.foretagarna.se/medlemsformaner/riks/checklista-infor-mote-med-finansiar/ 

Erika Hjukström