En vanlig vecka för oss som jobbar i NiMR

En vanlig vecka för oss som jobbar i NiMR
Sista veckan i augusti var min, (Kristina Axelssons) vecka att delge er vad vi affärscoacher i projektet sysslar med.Veckan har varit livlig och fulltecknad, precis som jag vill ha mina arbetsdagar. Det är fantastiskt roligt och stimulerande och förhoppningsvis så utmynnar det i ett engagemang som kommer er tillgodo, både i möten och genom ökad kunskap.

Vi som jobbar inom Utvecklingsenheten i Vilhelmina kommun har regelbundna avstämningsmöten och denna vecka träffades vi som jobbar på Näringslivskontoret och Turistbyrån. Vi har det gamla vackra Tingshuset som utgångspunkt för vårt dagliga jobb.

Drivmedelsförsörjning och service i glesbygd

Vi på Utvecklingsenheten försöker jobba ur ett Hållbarhetsperspektiv och minska våra resor så långt det är möjligt. I tisdags var vi inbjudna till Stockholm för ett referensgruppsmöte i projektet GLÖD, som jobbar med drivmedelsförsörjning och service i glesbygd. 

Istället för att fysiskt befinna mig i Stockholm, valde jag att delta via telefon. Det fungerar bra, alla möten behöver inte vara fysiska.

Det är väldigt viktigt att entreprenörer och invånare i byar och även små tätorter i våra glesbygdskommuner, får behålla sin service. En viktig grundservice bl a med livsmedel, drivmedel, paketleveranser och möjligheten att få sin post till en närbelägen plats. I Vilhelminas fjälldalar finns tre, av projekt GLÖD, utsedda pilotbutiker som ska få hjälp och stöd.

Här kan du läsa mer om vad projekt GLÖD jobbar med.

Besök av riksdagsledamöter

Nästa vecka får vi besök av riksdagsledamöter som vill se hur verkligheten ser ut för våra lanthandlare som ska upprätthålla denna service. Besöket har initierats av ledamöterna själva, så vi ser fram emot att de med stort intresse kommer att driva dessa frågor i Näringsutskottet.

Inlandskommunerna samverkar för att bli starkare

I Möjligheternas Region träffas vi regelbundet under året för att dels lära känna hela inlandet och det vi kallar för Region 10. 

Region 10 består av Lapplandskommunerna i Västerbottens län och Arjeplog och Arvidsjaurs kommuner i Norrbotten. Vi har många gemensamma utmaningar och tillsammans blir vi starkare.

Arjeplog och Arvidsjaur ingår i ett systerprojekt till NiMR (Näringslivsutveckling i Möjligheternas Region) som kallas för NiAA (Näringslivsutveckling för Arjeplog och Arvidsjaur).

Denna vecka fick vi besöka Arjeplog och deras affärscoach Lotta Lestander.

Jämställdhet på agendan

Arjeplog välkomnade oss med klarblå himmel och inte det minsta krus på Hornavan. Mötesrummet hade fönster med en utsikt som på en tavla och det är också en gemensam nämnare i Möjligheternas Region. Alla kommuner kan ståta med såna här fantastiska utsikter, men just denna dag var en spegelblank Hornavan i Arjeplog helt outstanding. Naturligtvis så jobbade vi på också.

På programmet stod information om Jämställdhet och hur vi aktivt ska kunna hjälpa till att stärka våra företagare i deras jämställdhetsarbete.

Katti Lundström

Katti Lundström, vår projektkordinator höll i trådarna och hade tillsammans med Lotta planerat för mycket givande dagar.

Vi passar på att ta del av varandras olika kunskaper. Vi, alla affärscoacher, har mycket olika bakgrund och det ger oss en stor kunskapsbank av kunnande och erfarenheter som vi kan dela med varandra. 

Karin Lundberg och Stina Renberg

Företagsbesök hos läkaren och konstnären Stina Renberg

Det sedvanliga företagsbesöket, som vi oftast har vid våra projektledarträffar, var av det ovanligare slaget. I Arjeplog är den privatpraktiserande läkaren Stina Renberg verksam. Hon arbetar halvtid med digitala patientbesök från sitt hem och övrig tid jobbar hon med kost- och hälsorådgivning riktad mot bl a patienter med diabetes typ 2. 

Stina Renberg driver Lapland Medical Services AB, i sitt hem i den gamla prästgården mitt i Arjeplog.

Prästgården ligger med en fantastisk utsikt över båthamnen och Hornavan. Stina berättar att hon tidigare bodde i Skåne, men kände en stor längtan tillbaka till norr och gjorde verklighet av sin längtan hem.

Prästgården är inredd med hennes alster, hon kan också tituleras konstnär, med egna utställningar och har planer på att starta en konstpark för besökare och konstnärskollegor.

Frukostträff i Vilhelmina

Efter mycket givande projektledardagar så blev det sista fredagen i månaden och frukostträffen Go´morron på plats i Vilhelmina. Vi har tidigare provat med att sända våra frukostmöten digitalt, så att fler kan delta utan att behöva åka många mil. Denna gång var det dags att ge alla som ville denna möjlighet, så vi sände live via vår Facebooksida Vilhelmina Näringsliv. På plats tillsammans med oss på Hotell Wilhelmina fanns det ett 25-tal företagare och intresserade. 

Vilhelmina kommuns platsvarumärke

Frukostmötet innehöll aktuell information från vårt kommunalråd Annika Andersson, samt information om arbetet med Vilhelmina kommuns platsvarumärke, som precis är i startgroparna. Detta arbete kommer att ledas av kommunens kommunikatör Emma Sandström.

Räddningstjänsten

Vår nye räddningschef Magnus Holmberg presenterade sig och berättade om Räddningstjänstens viktiga arbete och utmaningar. Det finns ett ständigt behov av fler brandmän/kvinnor, så Magnus hoppas att fler företag ser fördelar med att ha en utbildad brandman/kvinna på plats i sitt företag. Denna person är ju alltid uppdaterad och kunnig i HLR och brandbekämpning om olyckan skulle vara framme. Det är ju också en person som kan avlasta med brandskyddsarbetet, en stor tillgång på sin arbetsplats.

Näringslivskontorets verktyg och projekt

Nu har ni fått en inblick i hur en vecka som affärscoach i NiMR kan se ut. Mitt mål är att lära känna så många som möjligt av kommunens företagare och era företag. Jag vill gärna veta vilka behov ni har av stöttning från oss på Näringslivskontoret, hur ni vill utveckla och växa så att vi kan hjälpa till med de verktyg och projekt som vi har tillgängliga för er.

/Kristina Axelsson, affärscoach/projektledare i Vilhelmina kommunKristina Axelsson