Digitala möjligheter

Idag har vi i flera kommuner inom Möjligheternas Region samarbete med ALMI och deras IFS rådgivning. Genom digital teknik kan vi erbjuda grundinformation till att starta företag på lätt svenska. Det är härligt när vi kan nyttja tekniken och de möjligheter den ger! Välkommen att kontakta oss om du funderar på att starta företag!20170216_141952

Erika Hjukström