Digital marknadsföring

Digital marknadsföring

Lyckad aktivitet inom fokusområde Större marknad i Malå:

LÄR DIG MER OM DIGITAL MARKNADSFÖRING

Företag inom webbhandel har på ett branschforum yttrycket behov att höja sin kompetens inom digital marknadsföring. Därför anordnade vi riktat insats till företag inom webbhandel. Det är klokrent bidrag och stöd med att utöka sin kundkrets, digitalisera, nyttja sociala medier och sökmotorerna för att komma på större marknad.

Seminarieserie pågått under september – oktober 2019.

MÅLGRUPP Företag inom handeln som har en webbutik eller håller på att sätta igång webbförsäljning för att ta sig ut på en större marknad Malå.

Ledare/leverantöra av tjänsten: SES Nordic, Rebecca Hansson | VD och senior sökstrateg vid SesNordic håller i workshopen.

Innehåll: Under workshopen fick man lära sig mer om digital marknadsföring och fördjupa sig i fem områden under fem kvällar. Blocken/ områdena inleds med en kortare introduktion och förklaring av innehållet och följs därefter av praktiska övningar på de olika delarna. Deltagare skaffade bl a Google Adds, sysslade med optimering av information på sina siter och sociala medier, prövade göra annonser och lärde sig marknadsföringsverktygen i sociala medier, fick massor tips och råd kring arbete med sina kunder på webben beroende på kundsegment, kundens preferenser, och sökmönster, mm.

Block 1 – Sökordsanalys och sökmotoroptimerat innehåll
Del 1. Sökordsanalys – grunden till god digital närvaro
Vad är det? Varför ska man göra det? Hur gör vi?
Vilka verktyg kan vi använda?
Vanliga fallgropar
Del 2. Sökmotoroptimerat innehåll på webben
Vad är det? Varför ska man göra det? Hur gör vi?
Hur läser sökmotorer och besökare text på webben?
Vilka parametrar styr vad som visas i sökresultatet?
Vanliga fallgropar
Block 2 – Webbplatsstruktur och sökmotoroptimerad kod
Block 3 – Digital marknadsföring och annonsering i sökmotorerna
Block 4 – Digital marknadsföring och annonsering i sociala kanaler
Block 5 – Webbanalys och mätning av innehåll och prestanda

Deltagare/mottagare av insatsen, företag: 8 st, bransch: webbhandel och besöksnärig.

I utvärdering angett en av företagare att insatsen låg precis i tid för hennes arbete med webbshoppen (”Det var precis det som jag behövde”). Ett av företagen lanserade webbshoppen just efter workshoppen.
Resultat: nu satsar fler på webbförsäljning och utveckling av den kannalen för att kommunicera med kunden och sälja: till befintliga och nya kunder. De är mer rustade när det gäller att använda de kanalerna. Webbutiker hjälper även att hålla kontakt och fortsätta att sälja till kunder som inte kan besöka fysiska butiken i Malå (turister från kusten och internationella turister) pga Covid 19 och dess konsekvenser.

Aleksandra Simanovskaya