Det finns ingen omvärld, vi existerar endast i en samvärld

Det finns ingen omvärld, vi existerar endast i en samvärld

Skotertur med Stig Strand, Trolltunet i Hemavan. Foto: Sam Hedman

Visst blir detta extra tydligt i dessa dagar när vi så ”effektfullt” kan se hur konsekvenser av att ett elakt pyttelitet virus härjar i världen. Att vi alla spelar på samma spelplan och att en påverkan i ena ändan också får effekter i andra ändan blir tydligare för varje dag.

Citatet i rubriken kommer från en Workshop om hållbarbar företagsutveckling med Marcus Danell från Sustainergies. Vi engagerade honom genom utvecklingsprojektet NiMR för att hjälpa oss på kommunernas näringslivsenheter att bli bättre på att hjälpa företagen att utvecklas hållbart.

Marcus menar att nyckeln i att lyckas med hållbar företagsutveckling är att alltid utgå från genuina drivkrafter hos företagaren. – Vad är det som motiverar en företagare att kliva upp på morgonen och passionerat jobba vidare med sin företagargärning? Handlar det om att kunna göra skillnad, om att leda och hjälpa sitt team av kollegor att lyckas, eller att man har hittat lösningar på någons problem, att man skapat en viktig mötesplats eller vad är det?

För grejen är att någonting finns där! Och genom att se och förstå företagarnas olika passioner och drivkrafter kan vi försöka hjälpa till att sätta dessa i ett sammanhang som är större än att bara kliva upp på morgonen.

En fallgrop många ramlar ner i är att arbeta med hållbarhet som ett separat projekt. För att lyckas måste man tänka till runt helheten i sitt företagande och det man erbjuder sina kunder.

Stig Strand jobbar för en mer hållbar skoterkörning

Ta Stig Strand som driver boendeanläggningen Trolltunet i Hemavan Tärnaby som exempel. Förutom boende och mat erbjuder han aktiviteter till grupper och privatpersoner. Hos honom kan man följa med på en guidad skotertur eller på egen hand hyra en skoter och åka ut på äventyr. Stig har ett stort engagemang för skoterturismen, men inte för att vem som helst skall kunna åka hur som helst. Nej, engagemanget går ut på att få fler att köpa skoterledmärken, att fler skall förstå vikten av hänsyn till andra, att fler skall använda miljöskotrar och att vi tillsammans skall minska trycket på naturen av skotrar.

Logiken i detta är förstås att inte såga av den gren man sitter på. Det krävs att skoterturismen blir bättre på hänsyn, att färre kör utanför leder, att störningsmomnten av skoter minskar osv. Kanske får han hyra ut några färre skotrar under innevarande säsong, men chansen att fler vill och också får möjlighet att uppleva riktiga fjäll i framtiden ökar, därmed också behovet av en hotellsäng och eventuellt en skoter.

Det nära samspelet mellan miljö, ekonomi och social hållbarhet är ett faktum. Ett ohämmat skoterkörande överallt när som helst skulle resultera i att lokalbefolkningen går hem ur huse mot turismnäringen för att kräva en vägbom i höjd med odlingsgränsen – lite flagrant beskrivet. Därmed skulle Stig och alla andra som bor och lever i Hemavan Tärnaby få en betydligt svårare tillvaro. Konsekvenserna av att inte förstå och ta hänsyn till helheten i hållbar företagsutveckling begränsar möjligheterna för framtiden.

Vi alla ingår i en samvärld

Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.


Ett annat citat Marcus tog fram ur rockärmen var: – Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Stort och ambitiöst kan tyckas å ena sidan, å andra sidan – är det inte detta vi alla vill?

Nu går det ju inte att som affärscoach eller näringslivsutvecklare stövla in till ett företag och fråga ” Eh – jo du, hur jobbar du med hållbarhet i ditt företag, äventyrar ni kommande generationers möjligheter tycker ni??

Men, för de allra allra flesta finns en medvetenhet, hos en del en omedveten medvetenhet, om att vi alla ingår i en samvärld, och att det vi gör, det gör vi för att vi vill ha en bra sådan. Detta gäller inte minst företagaren. I dessa Coronatider påminns vi om hur beroende vi är av varandra, av hur andra människor agerar, hur företag lyckas och hur samspelet mellan företagen har betydelse.

Vi är alla en del av ett lokalsamhälle, våra handlingar påverkar det lokalsamhället som i sin tur är en del av något större. Vi är beroende av varandra och det är något bra, speciellt i små samhällen som i våra glesbygdskommuner.

Att se sig själv utifrån det perspektivet, att vi har samhörighet, är ett grundfundament i hållbar utveckling.

Katti Lundström