Dags för personlig utveckling?

Som VD eller ägare av ett företag med anställda idag krävs andra personliga egenskaper än för 20 år sedan. Generationerna byts nu successivt ut och in på arbetsmarknaden kommer nittiotalisterna och nollnolltalisterna. Med nya generationer kommer nya ledarstilar och andra tillvägagångssätt för att få jobbet gjort.

Framgångsrika chefer kallas numera ledare och inspirerar sina anställda att ta egna initiativ. En ledare uppmuntrar sina anställda att hitta lösningen inom sig själva istället för att själv bestämma hur problem och utmaningar ska lösas.

The World Economic Forum har listat 10 färdigheter du behöver ha på en arbetsplats år 2020. Det är inte länge kvar, bara tre år bort. Är det dags för personlig utveckling?

Vi affärscoacher på Möjligheternas region har fått utbildning och verktyg för att hjälpa dig framåt i din personliga utveckling. Ta kontakt med den affärscoach du har närmast dig för mer information.

Karin Lundberg

Affärscoach i Möjligheternas Region på Storumans Näringslivskontor i Västerbottens län. Har kontoret på Bergastigen 31 i Tärnaby. Kommer gärna ut och besöker dig!