Under 2021 har näringslivsenheterna i Din kommun fått mer resurser att hjälpa just företag som drabbats av pandemins effekter.

Exempel på hur företag kan ha drabbats:

 • Mindre försäljning, mindre antal kunder
 • Svårare att nå en ny marknad när man inte kan träffa företag och andra organisationer
 • Försenade affärer och svårare att aktivt träffa potentiella kunder
 • Ökad frånvaro (sjukdom och karantän) samt minskad orderingång från vissa kunder
 • Uppdragen har minskat rejält
 • Likviditetskris
 • Konkurs

Är du orolig inför framtiden, trots liten påverkan just nu? Din affärschoach hjälper dig få koll på läget!

Affärscoacherna insats:

 • Hjälpa till att utforma en handlingsplan för framtiden, individuellt utformad efter ditt företags behov.
 • Ge exempel på andra som utvecklat nya arbetssätt.
 • Affärsmodell
 • Informera om de stödpaket och åtgärder som finns.
 • Lotsa till andra aktörer.